DE FAMILIE VANDERKE(I)LEN.

VOLUME I

 translation

door Jozef Smits.

 

Na de genealogische werken over SMITS (1977) en FAES (1983-1984, samen met Ludo Faes) is dit een nieuwe familiegeschiedenis, die we op brede schaal trachten te verspreiden. Dit derde werk is opgedragen aan mijn in 1985 overleden moeder, Louisa Van der Keilen.

Naast het nuchtere namen- en data-materiaal, hoofdzakelijk geput uit de parochieregisters, de burgerlijke stand en persoonlijke korrespondentie met de huidige naamdragers, hebben we getracht via opzoekingen in schepenregisters, gerechtelijke akten, cijnsboeken, enz... zoveel mogelijk achtergrondinformatie over de behandelde personen te verzamelen om daaruit voor de lezer een tijdsbeeld van onze voorouders te schetsen. De expliciete vermeldingen beperken zich uitsluitend tot deze laatste bronnen, daar de referenties naar de eerste triviaal zijn en de leesbaarheid zouden storen. De opzoekingen naar achtergrondinformatie zijn vanzelfsprekend nooit volledig. Een werkende mens is voor zijn hobby aan beperkingen in ruimte en tijd onderworpen. De vermeldingen van de geraadpleegde bronnen kunnen voor latere onderzoekers een stimulans zijn om voor aanvullingen te zorgen. Voor mededeling van de resultaten houden wij ons warm aanbevolen.

Het was niet mogelijk alle naamdragers onder één stamverband onder te brengen.

Toch zijn we erin geslaagd een belangrijk gedeelte van de huidige naamdragers aan één stamvader aan te sluiten. Deze tak behandelen we in deel I en noemen we "Pamel-Antwerpen".

In deel II behandelen we de tak "St.-Katharina-Lombeek", waarvan we slechts in laatste instantie konden bewijzen dat hij bij de eerste aansluit. Het was toen reeds te laat om de hele layout van het werk nog om te gooien. We verwijzen bij de inleiding van dit deel naar de aansluiting.

Deel III behandelt de tak met (voorlopige) oorsprong Antwerpen, waar we de oudste stamvader ervan in 1633 aantroffen. Er zijn aanwijzingen dat ook deze tak origineel uit het pajottenland komt: onweerlegbaar bewijs hebben we niet.

Voor de Van der Kelens uit de driehoek Overijse, Leuven, Brussel ontbrak ons de tijd om hun aansluiting te verwezenlijken. In Bijlage IV maakten we een aanzet om de voorouders van een "Australische tak", afkomstig uit Overijse, voor zover ons bekend, neer te schrijven. Wellicht doet zich later nog eens de gelegenheid voor om hieraan onze aandacht te wijden*.

Een klapper op de familienamen (zonder Van der Ke(i)len) vervolledigt het werk. De klapper op delen I en II is te raadplegen op deze webstek.

 

Er zijn nog enkele exemplaren beschikbaar. Inlichtingen op het onderstaande e-mail adres.

 

*inderdaad: zie Volume II.

INFO: Email: j.smits_faes@pandora.be

 Terug naar: publikatielijst