HAZADATA-Bestanden van Jos Smits.

 translation

Inhoud:

Blz. 1.

1. Van der Ke(i)len-Pamel. 2. Van der Ke(i)len-Buizingen. 3. Van der Keilen-Antwerpen. 4. Vanderkelen-St.-Pieters-Leeuw. 5. Vanderkelen-Geraardsbergen. 6. Vremde.

Blz. 2.

7. Smits-Rijen. 8. Smits-Halle. 9. Oliviers. 10. Hogdahl. 11. Faes-Rijen. 12. Kwartierstaat Maarten Smits.

Laatste wijziging: 01.03.2004.

1. VAN DER KE(I)LEN-PAMEL.

Bevat de gegevens van de familie Van der Ke(i)len waarvan de auteur zelf afstamt via zijn moeder Louisa Van der Keilen. De oorsprong ligt in Pamel-Ledeberg (nu Roosdaal) rond 1410. De voornaamste verspreidingskernen zijn: Pajottenland (Pamel, Gooik, Lennik, Borchtlombeek, Meerbeke), Ninove (met zijn deelgemeenten Denderwindeke, Pollare), St.-Niklaas, De Klinge, Clinge (Nl), Antwerpen, Edingen, Bever, St.-Pieters-Kapelle, Brussel. Tot de bekende afstammelingen behoren de 19-de eeuwse burgemeesters van Leuven, Leopold François Van der Kelen, en Edingen, Léon Van der Kelen, evenals de stichter van het Institut Supérieur de Peinture te Brussel (St.-Gillis) Alfred Van der Kelen.

Het bestand bevat nu (1.03.2004) 7326 personen.

De ruwe gegevens werden door de auteur verwerkt in twee gedrukte genealogieën: "De Familie Van der Ke(i)len" Volume I, Edegem 1992 en Volume II, Delen II en III, Edegem 1997. Beide Volumes zijn nog verkrijgbaar. Geïnteresseerd? Zend mij een mail: j.smits_faes@pandora.be.

Een index op een oudere versie van dit bestand werd door de VVF-afdeling Genealogie & Computer uitgegeven onder de code "Index 34, INDWVDK". Ook de Kerk van de Heiligen der Laatste Dagen heeft dit oudere bestand in haar Ancestral File opgenomen onder het nummer AF97-102339, maar heeft alle vermelde plaatsnamen in Nederland gesitueerd!!!

Een uittreksel van dit bestand onder de vorm van de stamreeks van mijn moeder bekomt U door te klikken op STAMREEKS. Een index op het volledige bestand is eveneens raadpleegbaar.

같같같같같

2. VANDERKE(I)LEN-BUIZINGEN.

Bevat de gegevens van de familie Van der Ke(i)len met oorsprong (rond 1580) te Buizingen, nu deelgemeente van Halle (Brab.). Het is de tak, die in het eerste volume "Van der Ke(i)len I" onder de benaming "tak Australië" het levenslicht zag. In het tweede volume, Deel I, werd deze tak uitvoerig behandeld. Beide volumes zijn nog verkrijgbaar. Geïnteresseerd? Zend mij een mail: j.smits_faes@pandora.be .

Over Dworp, Hoeilaart, Overijse verspreidde deze tak zich sterk ten zuidoosten van Brussel. Vanuit Huldenberg emigreerden twee broers Vanderkelen in 1857 naar Wisconsin-USA (Green Bay), waar nu nog afstammelingen leven. Een andere tak vertrok rond 1880 naar Melbourne in Australië.

Verschillende leden van deze stam doorliepen een militaire carrière bij de opeenvolgende legers, die in ons land thuis waren: Oostenrijk, Frankrijk, Nederland, België.

Het bestand bevat nu (1.3.2004) 4750 personen.

Een index op een oudere versie van dit bestand werd door de VVF-afdeling Genealogie & Computer uitgegeven onder de code "Index 26, INDMVDK".

Een uittreksel van dit bestand in de vorm van een stamreeks van Simon James Vanderkelen uit Australië vindt U door te klikken op STAMREEKS. Een index is eveneens beschikbaar.

같같같같같같

3. VANDERKEILEN-ANTWERPEN.

 Dit bestand bevat de ruwe gegevens van deel III van het eerste Volume "Van der Ke(i)len". Het betreft hier een tak, die reeds in 1633 te Antwerpen vertoefde en zich later hoofdzakelijk te Borgerhout en St.-Niklaas vestigde.

De leden van die tak waren beenhouwers te Antwerpen (St.-Jacob en St.-Philippus) en te Borgerhout. Op gronden, die ze op de grens van Antwerpen en Borgerhout (Kerkstraat/ Helmstraat) bezaten werd in de jaren 1880 de huidige "Van der Keilenstraat" aangelegd.

Het bestand bevat nu (1.03.2004) 524 personen. Een index op een oudere versie werd door de VVF-afdeling Genealogie & Computer uitgegeven onder de code "Index 29, INDJVDK". Het bestand werd door de Kerk van de Heiligen der Laatste Dagen in haar Ancestral File opgenomen onder het nummer AF97-102337. Ook hier worden alle plaatsnamen in Nederland gesitueerd.

같같같같같같

4. VANDERKELEN-ST.-PIETERS-LEEUW.

Een tak, mogelijk verwant aan deze uit Buizingen, waarvan de oudste stamvader te St.-Pieters-Leeuw woonde. Van hieruit zwermde hij uit naar Brussel en o.a. Edingen. Hij wordt behandeld in "Van der Ke(i)len II", deel IV.

Het bestand telt nu (1.03.2004) 525 personen. Een index op een oudere versie werd door de VVF-afdeling Genealogie & Computer uitgegeven onder de code "Index 36, INDEVDK".

같같같같같같같

5. VANDERKELEN-GERAARDSBERGEN.

Bevat de gegevens van de tak met oorsprong Moerbeke (Viane), die hoofdzakelijk te Geraardsbergen openbloeide. Hij wordt behandeld in "Van der Ke(i)len II", deel V.

Het bestand telt nu (1.03.2004) 271 personen.

같같같같같같같같

6. VREMDE.

Dit bestand werd samengesteld aan de hand van de schepenregisters van Vremde uit het Rijksarchief te Antwerpen, Oud Gemeentearchief Vremde, nrs. 35 tot en met 43, die de periode 1688-1771 bestrijken. Van alle in deze stukken voorkomende personen werd de verwantschap, zoals ze in de akten voorkomt, opgetekend. Daarna werden met behulp van de parochieregisters van Vremde, Boechout, Wommelgem, Ranst en andere omliggende gemeenten zoveel mogelijk verwanten opgezocht en aangesloten. Duidelijke dubbeltellingen werden weggewerkt, zodat voor zeer vele personen een uitgebreide verwantentafel ontstond. Bij alle personen wordt de vindplaats in het archief en een samenvatting van de inhoud van de akte bijgevoegd.

Het bestand is het voornaamste uitgangspunt voor de artikels over de Vremdese en Wommelgemse schepenen, die ik in de heemkundige tijdschriften van Boechout-Vremde en Wommelgem publiceerde en nog verder zal publiceren.

Op dit ogenblik (1.03.2004) bevat het bestand 6223 personen. Het werd niet opgenomen in de publikatie van de indexen door de VVF-afdeling Genealogie & Computer, omdat het als een "bronbewerking" beschouwd wordt en dus volgens hen in ARIADNE thuis hoort.

Uittreksels uit dit bestand onder de vorm van stamreeksen vindt U door te klikken op de reeds gepubliceerde families: TAEYMANS, DE RIDDER, DE LAET, DE WOLF, VLOEBERGHS.

같같같같같같같같같같

 Verder naar blz. 2 van HAZADATA.

Terug naar begin van blz. 1 van HAZADATA.

Terug naar homepagina.