HAZADATA-Bestanden van Jos Smits blz. 2.

 translation

7. SMITS-RIJEN.

Bevat de gegevens van het geslacht SMITS, waaruit de auteur zelf stamt.

De oudste stamvader is Matthijs Smet, geboren ca 1495. Hij woonde waarschijnlijk te Deurne. Over Boechout, Vremde, Ranst, Wommelgem, Wijnegem belandde de familie in 'sGravenwezel, Schilde, opnieuw in Wijnegem, Wommelgem, Ranst en Vremde.

Het bestand bevat nu (01.03.2004) 2186 personen.

Reeds in 1977, lang voor het HAZADATA-bestand gevormd werd, werden de gegevens gepubliceerd in "De Familie Smits in 't Land van Rijen". In 1996 werd door Lydia Benne-Smits een aanvulling gepubliceerd in de vorm van een kwartierstaat van haar vader "Gustavus Constantinus Smits". Deze tak sluit aan op de vierde generatie van onze gegevens. Ook die publikatie werd in het HAZADATA-bestand opgenomen.

Enkele exemplaren van ons werk zijn nog beschikbaar.

Een index op een oudere versie van dit bestand werd door de VVF-afdeling Genealogie & Computer uitgegeven onder de code "Index 47, INDJSMI".

Een uittreksel van dit bestand onder de vorm van de stamreeks van mijn kleinzoon Maarten Smits bekomt U door te klikken op STAMREEKS. Een index is te raadplegen op deze pagina. De "volledige" kwartierstaat van Maarten Smits is verder beschreven onder nr. 12.

같같같같같

8. SMITS-HALLE.

Bij het opzoeken van de familie Smits in het Land van Rijen stootten we herhaaldelijk op Smitsen, die weliswaar in dezelfde streek woonden, maar helemaal geen familie waren van onze voorouders. Uiteindelijk bleken zij allemaal afstammelingen van een Jacob Smits uit Halle (Kempen). We hebben ze vijfentwintig jaar later samengebracht in dit HAZADATA-bestand onder de benaming SMITS-Halle.

Het bestand bevat nu (01.03.2004) 1087 personen. Een index is te raadplegen op deze pagina. Een uittreksel van dit bestand in de vorm van de stamreeks van Emiel Smits (Wommelgem) bekomt U door te klikken op STAMREEKS.

같같같같같같

 

9. OLIVIERS.

Bevat de gegevens van de familie van mijn schoondochter Els Oliviers. De familie is afkomstig van Montrottier (Dep. du Rhône, Frankrijk), 30 km ten westen van Lyon. Rond 1730 kwam een Pierre Olivier naar Roosbeek (Boutersem) bij Tienen, waar de naam tot Oliviers omgevormd werd. Vandaar week de familie in de 19de eeuw uit naar Hove en Boechout.

Twee andere takken respektievelijk uit Herk-de-Stad (met afstammelingen in de streek van Tienen) en Rillaar (met afstammelingen in het Antwerpse) werden ook in het bestand opgenomen.

De familiegeschiedenis OLIVIERS verscheen in december 2001.

Het bestand bevat nu (01.03.2004) 2133 personen.

Een uittreksel van dit bestand in de vorm van een stamreeks van Els Oliviers vindt U door te klikken op STAMREEKS. Een index is eveneens beschikbaar op deze webstek.

같같같같같같

10. HOGDAHL-Zweden-Chicago

Toen onze aangetrouwde kozijn Ron Hogdahl uit Chicago met pensioen ging heb ik hem overhaald zijn roots op te zoeken. Ze blijken uit Zweden (omgeving Karlstadt) afkomstig te zijn. Veel Hogdahls zal U echter in dit bestand niet aantreffen. In Zweden was de gewoonte, die ik in mijn artikel in Gens Brabantica (Kwartierstaat van een 100-jarige: Amelie Andriessen) uitvoerig beschreven heb, nog veel langer in zwang dan in de Noorderkempen. Daar veranderde de familienaam elke generatie. Een zoon van Per Hanson werd Anders Person genaamd en diens zoon Olaf Anderson enz...: een nachtmerrie voor genealogen.

Het bestand telt nu (01.03.2004) 168 personen.

Een uittreksel uit dit bestand onder de vorm van de stamreeks van Ronald Hogdahl vindt U door te klikken op STAMREEKS.

같같같같같같같같같

11. FAES-RIJEN.

Bevat de gegevens over de familie van mijn echtgenote Laura Faes. Deze familie hebben we samen met Ludo Faes in 1983 beschreven in ons werk over de "Familie Faes uit 't Land van Rijen. Het boek is helaas uitgeput.

De oorsprong ligt te Nijlen en de deelgemeente Bevel. De tak van Laura vertrok vandaar naar Zoerle, Westmeerbeek, Hontenisse (Zeeuws-Vlaanderen-Nl) om dan na de Belgische Revolutie (1830) naar het Waasland (St.-Niklaas, Rupelmonde, Bazel) uit te wijken. De tak van Ludo Faes kwam over Kessel, Zandhoven en Borgerhout in de Antwerpse agglomeratie terecht. Andere belangrijke verspreidingskernen zijn Vremde, Haacht, Hallaar.

Het bestand bevat nu (01.03.2004) 3527 personen. Een uittreksel in de vorm van de stamreeks van Laura Faes wordt getoond als u klikt op STAMREEKS. Een alfabetische index is eveneens beschikbaar.

Een ijverig lezer van ons boek kopieerde de gegevens voor zijn eigen kwartierstaat en zond ze in naar Ancestral File van de Heiligen der Laatste Dagen. Zij zijn daar ter beschikking onder de nummers AF96-100548 en AF97-107627. We hopen dat de volledige gegevens van het boek, die we in 1998 inzonden, daar binnenkort ook getoond worden.

같같같같같같같같같같

12. KWARTIERSTAAT MAARTEN SMITS.

Dit bestand bevat de kwartierstaat van mijn eerste kleinzoon Maarten Leendert Jos Smits (캚alst 31.12.1998) voor zover we deze konden achterhalen. Uiteraard is dit dezelfde als deze van zijn broer Rutger Laurens Emiel Smits (캚sse 14.6.2001)

De gegevens zijn gebaseerd op de volgende bronnen:

1. Eigen onderzoek naar de families SMITS, FAES, VAN DER KEILEN, OLIVIERS en DE LUYCK (periode 1410-1998).

2. De publikaties van wijlen pater A.Maris over de voornaamste geslachten uit het Waasland in "Vlaamse Stam".(periode 1250-1790)

3. De Hoofdcijnsboeken van het Land van Waas, gepubliceerd door A. Van Geertsom en G. Roggeman, Handzame 1966-1972 (periode 1250-1790).

4. De publikatie van L. Lindemans in "Eigen Schoon en de Brabander" over de voorouders van Jan III van Brabant in 1959-60 (periode 750-1350).

5. Caroli Magni Progenies, Pars I, door Siegfried Röss, Neustadt an der Aisch, 1977 (periode 580-1000).

6. De Franken, door Gustav Faber, Elsevier, Amsterdam/Brussel 1980 (periode 400-580).

7. Waardevolle hulp van mijn talrijke genealogische vrienden over heel de planeet Aarde.

De kwartierstaat bevat nu (01.03.2004) 3350 verschillende personen, waarvan sommige echter meermaals in de kwartierstaat voorkomen. Er zijn lijnen waar het aantal generaties 51 bedraagt. De hoofdlijnen, deze waarvoor onze eigen opzoekingen als grondslag dienden, zijn echter tot een 16-tal generaties beperkt. Voor deze hoofdlijnen vindt U op deze webstek telkens een afstammingsreeks als voorbeeld bij de families SMITS, FAES, VAN DER KEILEN, OLIVIERS.

Een index op het bestand, met de mogelijkheid tot het opvragen van nadere informatie over één of meer personen, is eveneens beschikbaar.

같같같같같같같같같

Terug naar begin van blz. 2 van HAZADATA.

Terug naar blz. 1 van HAZADATA.

Terug naar homepagina.